1. INFORMAŢII GENERALE

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC ALILA SRL („denumită în continuare “PIZZERIA ALILA”), cu sediul în Iaşi, B-dul. Nicolae Iorga, nr. 23, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/1850/1991, posesoare a codului unic de înregistrare: RO 35396162, în calitate de operator de date.

În acest sens, PIZZERIA ALILA urmărește în permanenţă şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal. Prezenta politică de confidenţialitate vizează datele cu caracter personal ale Clienţilor PIZZERIA ALILA și ale celorlalţi Utilizatori ai www.pizzeriaalila.ro, prin intermediul cărora datele cu caracter personal sunt colectate, incluzând Livratorii, astfel cum aceste persoane au fost definite în prezenta.

 

  1. DEFINIŢII 

„Client” înseamnă persoana fizică sau juridică care achiziţionează unul sau mai multe Produse, prin lansarea unei comenzi ferme către PIZZERIA ALILA.

„Date cu Caracter Personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. „Livrator” – înseamnă atât Livratorul PIZZERIA ALILA, cât şi Livratorul Terţ.

„Partener” – înseamnă partenerii PIZZERIA ALILA ale căror produse pot fi achiziţionate prin intermediul PIZZERIA ALILA, incluzând potenţialii Parteneri care contactează PIZZERIA ALILA pentru a deveni magazin partener.

„Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

„Utilizator” – orice persoană care accesează sau utilizează PIZZERIA ALILA. Ceilalţi termeni utilizaţi cu majusculă şi care nu au fost definiţi în cuprinsul prezentei Politici de confidenţialitate, vor avea înţelesul atribuit potrivit definiţiilor din Termenii şi Condiţiile PIZZERIA ALILA.

 

  1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

III.1. Dacă sunteţi Client, PIZZERIA ALILA va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal:

(i) nume şi prenume, număr de telefon, adresa de domiciliu/reşedinţa, adresa de livrare, adresa de e-mail, semnătura, date de geolocalizare (furnizate de echipamentul IT pe care este instalată / rulează PIZZERIA ALILA, dacă funcţia de geolocalizare este activată pe respectivul Echipament Informatic), metoda de plată aleasă, Produse din coş comandate, precum şi orice alte date pe care Clientul le furnizează în mod direct prin PIZZERIA ALILA şi/sau prin intermediul Livratorului, cu ocazia livrării Produselor comandate sau prin utilizarea Serviciului (e.g. cum ar fi Conţinutul Furnizat de Utilizatori astfel cum este acesta definit în Termene şi Condiţii).

(ii) dacă înregistrarea contului de Utilizator în PIZZERIA ALILA se face prin intermediul contului de Facebook sau Google, PIZZERIA ALILA va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail;

(ii) PIZZERIA ALILA poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul în care este utilizat PIZZERIA ALILA, cum ar fi comportamentul/preferinţe/obişnuinţe în cadrul PIZZERIA ALILA, comenzi anterioare efectuate prin PIZZERIA ALILA;

(iii) alte date furnizate în mod direct, cum ar fi prin mesajele din cadrul formularelor completate pe Site.

III.2. Dacă sunteţi Utilizator, PIZZERIA ALILA va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail; dacă înregistrarea contului de Utilizator in PIZZERIA ALILA se face prin intermediul contului de Facebook sau Google, PIZZERIA ALILA va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail; PIZZERIA ALILA poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul în care este utilizat PIZZERIA ALILA cum ar fi comportamentul/preferinţe/obişnuinţe în cadrul PIZZERIA ALILA, comenzi anterioare efectuate prin PIZZERIA ALILA;

(iv) pentru mai multe detalii privind utilizarea fișierelor de tip cookie vă rugăm să accesaţi Politica de cookies disponibilă pe Site.

(v) alte date furnizate în mod direct, cum ar fi prin mesajele din cadrul formularelor completate pe Site.

III.3. Dacă sunteţi persoană de contact a Partenerilor/Livratorilor terţi persoane juridice sau potenţialilor Parteneri/Livratori terţi persoane juridice, PIZZERIA ALILA va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: (i) nume și prenume, adresă de e-mail și număr de telefon pe care le furnizaţi în contextul iniţierii sau desfășurării relaţiei contractuale cu PIZZERIA ALILA, inclusiv prin intermediul formularului disponibil pe PIZZERIA ALILA; (ii) nume, prenume, funcţie în contextul feedback-urilor privind colaborarea cu PIZZERIA ALILA care sunt publicate pe Site; (iii) alte date furnizate în mod direct, cum ar fi prin mesajele din cadrul formularelor completate pe Site.

III.4. Dacă sunteţi potenţial Livrator (persoană fizică sau asimilată acestora), PIZZERIA ALILA va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal:

(i) nume, prenume, adresa de e-mail, număr telefon, oraș, informaţii privind deţinerea unui permis de conducere, unui autoturism furnizate prin aplicaţia disponibilă pe Site; (ii) alte date furnizate în mod direct, cum ar fi prin mesajele din cadrul formularelor completate pe Site.

 

4.1. Dacă sunteţi Utilizator sau Client:

(i) pentru încheierea și desfășurarea relaţiei contractuale dintre Utilizator/Client şi PIZZERIA ALILA, definită în cuprinsul Termenilor şi Condiţiilor, cum ar fi, dar fără a se limita la: crearea contului, autentificare în cont, transmiterea de formulare prin intermediul Site-ului pizzeriaalila.ro, contactarea PIZZERIA ALILA în orice mod cu privire la utilizarea pizzeriaalila.ro, preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii Clientului, informarea Clientului asupra stării comenzii şi livrarea către Client a Produselor comandate, informarea Clientului asupra eventualelor opţiuni de comandă a Produselor în zona în care se află, primirea și utilizarea de taloane în cadrul campaniilor promoţionale în situaţia în care un Utilizator lasă un review negativ pe PIZZERIA ALILA, acesta va putea fi contactat, inclusiv telefonic, de către PIZZERIA ALILA, Livratori sau alţi parteneri contractuali ai PIZZERIA ALILA în vederea soluţionării plângerii/cererii şi în vedere îmbunătăţirii Serviciilor oferite prin intermediul PIZZERIA ALILA.

Temei: încheierea respectiv executarea unui contract (reprezentat de acceptarea Termenilor și Condiţiilor)

(ii) pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care incumbă PIZZERIA ALILA în contextul serviciilor prestate prin intermediul pizzeriaalila.ro, inclusiv a obligaţiilor în materie financiar-contabilă, fiscală, precum și în materie de arhivare, soluţionarea cererilor în domeniul exercitării drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Temei: Obligaţiile legale ce revin PIZZERIA ALILA

(iii) pentru activităţi de marketing direct – datele privind numele şi prenumele, adresa de e-mail, telefon, adresa poştală pot fi colectate şi prelucrate în scop de marketing, reclamă, publicitate.

În acest scop, datele vor fi prelucrate în vederea transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, precum e-mail, telefon, inclusiv prin intermediul platformei pizzeriaalila.ro și al notificărilor de tip push*, de oferte promoţionale, precum și orice alte noutăţi, privind produsele și serviciile oferite prin intermediul pizzeriaalila.ro;

*Notă: O notificare de tip push reprezintă un mesaj ce apare pe un dispozitiv mobil, care poate fi transmis în orice moment, fără a fi necesar ca utilizatorii să se afle în aplicaţie sau să utilizeze dispozitivele lor pentru a primi astfel de mesaje. Atunci când v-aţi dat acordul pentru astfel de prelucrări/v-aţi abonat la newsletter, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul sau de a vă opune, în orice moment. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor desfășurate de PIZZERIA ALILA anterior retragerii acordului. De asemenea, dezabonarea se poate realiza și prin accesarea link-urilor indicate în acest sens în textul mesajelor comerciale primite pe e-mail, respectiv prin opţiunile disponibile în contul dumneavoastră.

Temei: Consimţământul Utilizatorului/Clientului (iv) pentru îndeplinirea intereselor legitime ale PIZZERIA ALILA, în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcţionare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, soluţionarea altor cereri, sesizări cu excepţia celor menţionate la punctele (i) și (ii) de mai sus, în principal, în vederea îmbunătăţirii Serviciilor oferite de PIZZERIA ALILA.

PIZZERIA ALILA va putea transmite datele statistice şi către Partenerii săi. Cu toate acestea, menţionăm că toate informaţiile astfel transmise către terţii Parteneri vor fi furnizate în forma agregată, fără a include date care ar putea duce la identificarea (în mod direct sau indirect) a persoanelor vizate.

Temei: Interesul legitim al PIZZERIA ALILA de a asigura funcţionarea optimă și promovarea PIZZERIA ALILA sau de a îşi apăra drepturile şi interesele în cazul unor potenţiale acţiuni în instanţă sau alte proceduri de natură litigioasă.

(iv) pentru mai multe detalii privind utilizarea fișierelor de tip cookie vă rugăm să accesaţi Politica de cookies disponibilă pe Site. Temeiul prelucrării: consimţământul, executarea contractului sau interesul legitim, conform prevederilor Legii 506/2004.

 

4.2 Dacă sunteţi persoană de contact a Partenerilor/Livratorilor Terţi persoane juridice sau a potenţialilor Parteneri/Livratori Terţi persoane juridice:

(i) în scopul procesării formularului transmis prin intermediul Site-ului, în vederea iniţierii sau desfășurării relaţiei contractuale cu Partenerii/Livratorii Terţi persoane juridice. Temei: Contractul (reprezentat de acceptarea Termenilor și Condiţiilor de utilizare a Site-ului) în cazul formularului completat pe Site.

(ii) pentru îndeplinirea intereselor legitime ale PIZZERIA ALILA, în vederea iniţierii sau derulării relaţiei contractuale cu Partenerii/Livratorii Terţi persoane juridice pentru celelalte situaţii, cu excepţia situaţiei completării formularelor de pe Site, reflectată mai sus la punctul (i), respectiv pentru analiza, publicarea feedback-urilor pe Site, realizarea altor analize, rapoarte, statistici, inclusiv cu privire la modul de utilizare a Site-ului.

Temei: Interesul legitim al PIZZERIA ALILA vederea iniţierii sau derulării relaţiei contractuale cu Partenerii/Livratorii Terţi persoane juridice (iii) pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care incumbă PIZZERIA ALILA în contextul serviciilor prestate prin intermediul PIZZERIA ALILA, inclusiv a obligaţiilor în materie financiar-contabilă, fiscală, precum și în materie de arhivare, soluţionarea cererilor în domeniul exercitării drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Temei: Obligaţiile legale ce revin PIZZERIA ALILA.

 

4.3. Dacă sunteţi potenţial Livrator

(i) în scopul iniţierii, derulării relaţiei contractuale cu PIZZERIA ALILA, prin utilizarea formularului/aplicaţiei de pe Site sau prin contactarea PIZZERIA ALILA în alt mod. Temei: Contractul (reprezentat de acceptarea Termenilor și Condiţiilor de utilizare a Site-ului, respectiv în vederea încheierii unui contract de colaborare/de muncă, după caz).

(ii) pentru îndeplinirea intereselor legitime ale PIZZERIA ALILA, în vederea iniţierii sau derulării relaţiei contractuale cu Partenerii pentru celelalte situaţii, cu excepţia situaţiei completării formularelor de pe Site, reflectată mai sus la punctul (i), respectiv pentru analiza, publicarea feedback-urilor pe Site, realizarea altor analize, rapoarte, statistici, inclusiv cu privire la modul de utilizare a secţiunii „Livratori” de pe Site. Temei: Interesul legitim al PIZZERIA ALILA în vederea iniţierii sau derulării relaţiei contractuale cu Livratorii.

(iii) pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care incumbă PIZZERIA ALILA în contextul serviciilor prestate prin intermediul pizzeriaalila.ro, inclusiv a obligaţiilor în materie financiar-contabilă, fiscală, precum și în materie de arhivare, soluţionarea cererilor în domeniul exercitării drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Temei: Obligaţiile legale ce revin PIZZERIA ALILA. Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor Livratorilor Terţi persoane fizice sau asimilate acestora, vă rugăm consultaţi Secţiunea IX de mai jos. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

5.1. Perioadele de păstrare, respectiv criteriile utilizate pentru stabilirea acestora

Ca principiu, PIZZERIA ALILA va prelucra Datele cu Caracter Personal pe întreaga durată a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii PIZZERIA ALILA de stocare și arhivare a datelor și documentelor, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligaţiilor legale care incumbă PIZZERIA ALILA (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageţi acordul pentru prelucrarea datelor și nu mai există alte temeiuri juridice pentru prelucrare (de exemplu, existenţa unei obligaţii legale, existenţa unei relaţii contractuale, interesul legitim al PIZZERIA ALILA) sau vă opuneţi prelucrării și nu există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care să prevaleze, PIZZERIA ALILA va înceta prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. În ceea ce privește datele potenţialilor Livratori aceste vor fi păstrate în funcţie de relaţia ce se va stabili între aceștia și PIZZERIA ALILA, astfel:

(i) potenţialii Livratorii cu care se încheie contracte de muncă vor fi păstrate la dosarul de personal, pe durata stabilită prin procedurile interne privind stocarea și arhivarea datelor și a documentelor;

(ii) potenţialii Livratorii Terţi (persoane fizice sau asimilate acestora) cu care se încheie contracte de colaborare/prestări servicii, se va consulta secţiunea IX de mai jos.

(iii) potenţialii Livratori care nu au fost selectaţi pentru o relaţie de muncă sau de colaborare cu PIZZERIA ALILA, datele vor fi păstrate pe o perioadă de 3 ani. Datele Utilizatorilor privind navigarea acestora pe PIZZERIA ALILA, cum ar fi cele rezultând din activitatea de monitorizare a preferinţelor de consum, istoricul comenzilor, datele de geolocalizare (incluzând adresele/coordonatele adreselor de livrare indicate de Client) vor fi prelucrate până la momentul la care persoana vizată solicită ştergerea acestor date, în condiţiile legii. Ulterior, PIZZERIA ALILA poate să dispună anonimizarea acestor date, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Anumite date privind îndeplinirea obligaţiilor legale ce incumbă PIZZERIA ALILA (de ex., informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal) sau date privind cererile/plângerile în legătură cu prelucrarea datelor, pot fi păstrate pe o durată de 4 ani sau mai mare atunci când există un interes legitim.

 

5.2. În cazul în care Utilizatorul/Clientul doreşte închiderea/ştergerea contului

În situaţia în care Utilizatorul/Clientul, după caz, doreşte închiderea/ştergerea contului, acesta nu va fi şters în mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont prin apăsarea butonului “Ştergere cont”.

Pentru a preveni situaţiile în care Utilizatorul/Clientul ar apăsa din greşeală butonul de ştergere cont, PIZZERIA ALILA va afişa Utilizatorului/Clientului un mesaj de tip pop-up prin care i se va cere acestuia din urmă să confirme că doreşte ştergerea contului.

În cazul în care Utilizatorul/Clientul confirmă că doreşte ştergerea contului, PIZZERIA ALILA va considera că, în mod rezonabil, o atare cerere presupune implicit (i) ștergerea datelor şi (ii) retragerea consimţământului Utilizatorului/Clientului pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct. În termen de cel mult o lună de la data înregistrării cererii, PIZZERIA ALILA va comunica Utilizatorului/Clientului modalitatea de soluţionare a cererii, cu excepţia cazurilor în care termenul legal de răspuns este prelungit potrivit legii.

Atunci când un Client solicită închiderea/ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea Produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

De asemenea, anumite categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate în continuare de către PIZZERIA ALILA având în vedere obligaţiile legale aplicabile, respectiv interesele noastre legitime (cum ar fi, apărarea drepturilor sau intereselor, gestionarea eventualelor cereri).

Persoanele care pot avea acces la Datele cu Caracter Personal Datele cu Caracter Personal sunt, în principal, prelucrate de PIZZERIA ALILA, prin angajaţii sau colaboratorii săi autorizaţi să prelucreze date personale. Datele cu Caracter Personal pot fi, de asemenea, divulgate următoarelor categorii de persoane:

(i) Livratorilor, în ceea ce privește datele Clienţilor pentru a le permite să furnizeze Serviciile de Livrare către Clienţi şi, în anumite situaţii, pentru a putea verifica, răspunde şi soluţiona plângerile Clienţilor, după caz;

(ii) Împuterniciţilor PIZZERIA ALILA care pot prelucra datele în numele şi pe seama PIZZERIA ALILA pentru oricare dintre scopurile menţionate mai sus;

(iii) Autorităţilor publice, ca răspuns la o solicitare de informaţii făcută cu respectarea prevederilor legale sau în orice caz pentru ca PIZZERIA ALILA să aducă la îndeplinire o obligaţie legală a acesteia;

(iv) Unor terţe părţi, în legatură cu sau pe durata negocierilor care vizează o fuziune, o vânzare a activelor PIZZERIA ALILA, consolidarea sau restructurarea, finanţarea sau achiziţionarea PIZZERIA ALILA sau a unei porţiuni din aceasta de către alte entităţi;

(v) Partenerilor PIZZERIA ALILA sau altor terţe părţi cu care PIZZERIA ALILA intră în raporturi contractuale în diferite scopuri precum: în cazul unor campanii promoţionale organizate de către PIZZERIA ALILA împreună cu respectivii parteneri contractuali sau afiliaţi ai acestuia, menţinerea, pentru personalizarea și îmbunătăţirea PIZZERIA ALILA și a serviciilor derulate prin intermediul ei, pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendinţelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranţă și autentificarea Utilizatorilor, precum şi pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoţional, în condiţiile și limitele prevăzute de lege;

(vi) Publicului larg, în cazul Conţinutului Furnizat de Utilizatori, astfel cum aceasta noţiune este definită şi detaliată în Secţiunea 10 din Termenele şi Condiţiile PIZZERIA ALILA. Partenerii sau Livratorii Terţi prelucrează datele dumneavoastră în nume propriu, în calitate de operatori de date, PIZZERIA ALILA neavând niciun control asupra modului în care vă sunt prelucrate datele de către aceşti Parteneri sau de către Livratorii Terţi.

Aşadar, pentru activităţile de prelucrare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal realizate de Partenerii PIZZERIA ALILA sau de Livratorii Terţi, şi cu care intraţi în raporturi prin intermediul PIZZERIA ALILA, vă rugăm să consultaţi şi să aveţi în vedere politicile de confidenţialitate şi celelalte politici de interes, oferite de aceştia. Transferul Datelor cu Caracter Personal Datele cu Caracter personal furnizate către PIZZERIA ALILA pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligaţie contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, și este necesară pentru a putea beneficia de produsele și serviciile puse la dispoziţie prin PIZZERIA ALILA.

Refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinţă imposibilitatea beneficierii de produsele și serviciile puse la dispoziţia dumneavoastră prin intermediul PIZZERIA ALILA, respectiv imposibilitatea derulării raporturilor contractuale cu PIZZERIA ALILA, iar Livratorii nu vor putea utiliza PIZZERIA ALILA în vederea furnizării Serviciilor de Livrare. Pentru activităţile de marketing direct, cum ar fi abonarea la newsletter, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Deși PIZZERIA ALILA cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii.

Astfel, PIZZERIA ALILA poate utiliza, de exemplu, alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor, cum ar fi executarea contractului încheiat cu Utilizatorul, respectarea obligaţiilor legale ce îi revin PIZZERIA ALILA, sau interesul legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor pentru efectuarea de analize, raportari privind modul de funcţionare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii Serviciilor oferite de PIZZERIA ALILA. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Livratorilor Terţi Dacă sunteţi Livrator Terţ (persoană fizică sau asimilată acestora) veţi găsi în această secţiune informaţii privind modalitatea în care vă prelucrăm datele în contextul utilizării aplicaţiei PIZZERIA ALILA.

 

 

6.1. Categorii de date:

PIZZERIA ALILA va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal ale Livratorilor Terţi în contextul utilizării PIZZERIA ALILA: nume şi prenume, telefon, adresă e-mail, imagine, mijlocul de transport utilizat, date de geolocalizare, precum şi orice alte date furnizate de acesta prin intermediul PIZZERIA ALILA, cum ar fi Conţinutul Furnizat de Utilizatori (astfel cum este definit în Termeni şi Condiţii).

 

6.2. Scopul și temeiul prelucrării:

Datele cu Caracter Personal ale Livratorilor Terţi sunt prelucrate în scopul derulării raporturilor contractuale cu PIZZERIA ALILA, inclusiv în scopul executării comenzilor plasate de Client în cadrul PIZZERIA ALILA, în temeiul relaţiei contractuale, stabilită inclusiv prin acceptarea Termenilor şi Condiţiilor de utilizare a PIZZERIA ALILA. De asemenea, datele potenţialilor Livratori Terţi care solicită să devină Livratori prin intermediul formularului de contact disponibil pe Site sunt prelucrate pentru a face demersuri necesare și prealabile încheierii unui contract.

 

6.3. Destinatarii datelor:

Anumite Date cu Caracter Personal vor fi dezvăluite către Clienţi în vederea derulării contractului pe care aceștia îl încheie cu Livratorul Terţ prin intermediul PIZZERIA ALILA, pentru scopul derulării Serviciilor de Livrare. Anumite Date cu Caracter Personal vor putea fi dezvăluite inclusiv către împuterniciţii PIZZERIA ALILA, autorităţi publice de orice tip, organizaţii, furnizorii de servicii şi bunuri, precum și către alţi destinatari menţionaţi mai sus la literele (ii) – (vi) din Secţiunea VI.

De asemenea, anumite Date cu Caracter Personal (cum ar fi nume, prenume, imagine, date de geolocalizare) pot fi vizualizate în PIZZERIA ALILA și de către ceilalţi Livratori înregistraţi în PIZZERIA ALILA.

 

6.4. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Ca principiu, PIZZERIA ALILA va prelucra Datele cu Caracter Personal pe întreaga durată a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii PIZZERIA ALILA de stocare și arhivare a datelor și documentelor, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligaţiilor legale care incumbă PIZZERIA ALILA (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Datele de geo-localizare, atunci când sunt activate serviciile de geo-localizare în aplicaţia PIZZERIA ALILA utilizată de Livratorul Terţ vor fi prelucrate pentru scopul și pe perioada necesară determinării adresei de livrare a Produselor şi calculării foilor de parcurs.

În acest scop, datele de geolocalizare vor putea fi păstrate până la 3 luni. PIZZERIA ALILA va șterge contul Livratorului Terţ din PIZZERIA ALILA după ce încetează colaborarea (contractul de prestări servicii încheiat de acesta) cu PIZZERIA ALILA.

6.5. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate către PIZZERIA ALILA pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European.

6.6. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea datelor Livratorilor Terţi sunt necesare pentru efectuarea demersurilor prealabile încheierii contractului, respectiv în vederea executării contractului. Refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinţă imposibilitatea derulării raporturilor contractuale cu PIZZERIA ALILA, inclusiv imposibilitatea de a utiliza PIZZERIA ALILA în vederea furnizării Serviciilor de Livrare. Drepturile Persoanei Vizate Potrivit prevederilor legale aplicabile, în ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică, aveţi dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea, ștergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condiţiile prevăzute de lege, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, dacă aceasta produce efecte legale sau vă afectează similar, într-o masură semnificativă (de ex., refuzul automat de a încheia un contract cu dvs., bazat pe o prelucrare automată de date), precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeţi să oferiţi consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul să-l retrageţi în orice moment.

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing, PIZZERIA ALILA, după ce a luat act de acest fapt nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe nesolicitate. Totodată, vă rugăm să aveţi în vedere că, într-o atare situaţie, deşi nu veţi mai primi astfel de mesaje, PIZZERIA ALILA ar putea să prelucreze Datele dvs. cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri. În plus, aveţi dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și dreptul de a vă adresa instanţelor de judecată. Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:

Adresa: Iaşi, B-dul. Nicolae Iorga, nr. 23, CONTACT@PIZZERIAALILA.RO

Atn: Departamentul de Marketing PIZZERIA ALILA PIZZERIA ALILA nu raspunde solicitărilor anonime. Prin urmare, în cazul în care ne scrieţi prin e-mail/poştă, vă rugăm să ne indicaţi numele şi prenumele dvs. pentru a vă identifica şi răspunde în mod adecvat solicitării dvs. În funcţie de solicitare, dacă aceasta este întemeiată şi formulată în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, PIZZERIA ALILA va:

(i) confirma solicitantului dacă prelucrează sau nu Datele sale cu Caracter Personal;

(ii) rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime, în mod gratuit, Datele sale cu Caracter Personal a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor legii; (iii) înceta prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale solicitantului;

(iv) lua alte măsuri care se impun cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. În situaţia în care persoana vizată formulează o cerere de ştergere a datelor, în condiţiile prevăzute de lege, inclusiv ca urmare a închiderii/ştergerii contului, PIZZERIA ALILA ar putea prelucra în continuare anumite Date cu Caracter Personal, în temeiul:

(i) obligaţiei legale (de exemplu, în situaţia facturilor, a documentelor justificative financiar-contabile, fiscale, precum şi de arhivare)

(ii) contractului încheiat între PIZZERIA ALILA şi Utilizator/Client/Livrator, inclusiv cel reprezentat de documentul Termene şi Condiţii;

(iii) interesului legitim al PIZZERIA ALILA (de exemplu, în vederea gestionării solicitărilor care pot fi primite de la autorităţile competente pentru verificarea tranzacţiilor comerciale sau pentru realizarea oricăror verificări justificate în baza legii, inclusiv în ceea ce priveşte fraudele în domeniul online).

De asemenea, în orice moment, Utilizatorul are acces la datele sale de identificare/contact, putând să le editeze/modifice, direct în PIZZERIA ALILA, în Secţiunea „contul meu”. Pentru dezabonarea de la comunicări comerciale, Utilizatorul poate folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale. Pentru dezactivarea serviciilor de geolocalizare,

Utilizatorul poate accesa oricând setările Dispozitivului Informatic utilizat. Platforma www.pizzeriaalila.ro folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informaţii cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesaţi Politica de cookies. Prelucrările Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate şi supravegheate de Responsabilul cu Protecţia Datelor, având următoarele date de contact: contact@pizzeriaalila.ro