Site-ul www.pizzeriaalila.ro este o platforma de vânzare online a unor produse fizice, asupra caruia SC ALILA SRL, cu sediul în Iaşi, B-dul. Nicolae Iorga, nr. 23, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/1850/1991, posesoare a codului unic de înregistrare: RO 35396162, denumit în continuare PIZZERIA ALILA detine toate drepturile de autor. Platforma poate fi utilizată pe un echipament informatic mobil, de tipul smartphone si/sau tableta, si/sau pe un computer si care este pus la dispozitia Utilizatorilor de catre PIZZERIA ALILA, inclusiv, in functie de politicile de afaceri PIZZERIA ALILA, prin intermediul paginii de internet www.pizzeriaalila.ro („pizzeriaalila.ro” sau „Site-ul”). Prin accesarea platformei de vanzare pizzeriaalila.ro se vor putea incheia raporturi juridice intre Utilizatori (Parteneri si Clienti, Livratori si Clienti), in temeiul carora Clientul va putea plasa o comanda pentru achizitionarea unuia sau mai multor Produse care vor fi afisate in interfata grafica a site-ului si care vor fi livrate Clientului de catre Livrator, in termenii si conditiile prevazute in acest contract.

 

 1. Denumiri

„Client” inseamna persoana fizica sau juridica care achizitioneaza unul sau mai multe Produse, prin lansarea unei comenzi ferme catre Livrator, utilizand platforma pizzeriaalila.ro.

„Partener” – inseamna orice profesionist, societate care desfășoară activități comerciale de desfacere cu amănuntul în magazine specializate sau nespecializate de produse alimentare și/sau nealimentare, care vinde Produse Clientilor urmare a comenzilor acestora efectuate utilizand pizzeriaalila.ro.

„Livrator” – inseamna atat Livratorul PIZZERIA ALILA, cat si Livratorul Tert.

„Livrator PIZZERIA ALILA” – inseamna S.C. ALILA S.R.L. ce livreaza prin intermediul angajatilor sai Produsele Clientului, pe baza comenzii acestuia din urma lansata in cadrul platformei pizzeriaalila.ro.

„Livrator Tert” – este o persoana fizica autorizata sau o persoana juridica ce in temeiul unor relatii contractuale cu PIZZERIA ALILA, care includ si prezentii Termeni si Conditii, presteaza servicii constand in achizitionarea de Produse pe seama Clientului, în baza și în limitele mandatului, dupa caz, cu/fara reprezentare acordat de acesta si livrarea Produselor respectivului Client conform comenzii acestuia din urma lansata in cadrul pizzeriaalila.ro, contra unei taxe de livrare.

„Produs” sau „Produse” – inseamna un produs sau produse alimentare si/sau nealimentare oferite spre vanzare de catre Partener in magazinele proprii si/sau in magazinele unor terti si care sunt listate in pizzeriaalila.ro si care pot fi achizitionate de Client si livrate acestuia prin Livrator, prin plasarea unei comenzi acceptate de Livrator prin intermediul pizzeriaalila.ro.

„Echipament Informatic” – inseamna un echipament informatic mobil, de tipul smartphone si/sau tableta (pe care este instalat un sistem de operare iOS , Android sau Windows Mobile), și/sau computer (de tip desktop sau laptop) si care poate rula corespunzator platforma pizzeriaalila.ro.

„Utilizator” – orice persoana care acceseaza sau utilizeaza pizzeriaalila.ro.

 

 1. ACORDUL DE UTILIZARE A SERVICIILOR PIZZERIA ALILA

Platforma pizzeriaalila.ro este disponibilă online, putând fi accesată prin intermediul oricărui browser web. Site-ul, inclusiv orice pagina componenta a acestuia si interfata de acces la oricare dintre ofertele facute de Parteneri, continutul, produsele și serviciile puse la dispozitie de PIZZERIA ALILA prin intermediul pizzeriaalila.ro (in cele ce urmează in mod colectiv „Serviciile”) pot fi utilizate numai in conformitate cu prevederile acestui set de termeni si conditii.

Prevederile mentionate aici, respectiv conditiile de utilizare a pizzeriaalila.ro constituie contractul (denumit in continuare „Contractul”) care guverneaza raporturile dintre PIZZERIA ALILA si orice Utilizator. Inainte de a utiliza Serviciile va rugam sa cititi cu atentie acest set de termeni si conditii.

Pentru anumite Servicii este posibil sa existe termeni si conditii suplimentare, de exemplu politici pentru un anumit Produs, pentru un anumit Partener, pentru o anumita activitate sau promotie, iar respectivele conditii suplimentare va vor fi prezentate in legatura cu Serviciile relevante aplicabile. Conditiile suplimentare se adauga termenilor si conditiilor din acest Contract si vor fi considerate parte integranta din acesta. In cazul unui conflict cu privire la Serviciile relevante aplicabile, conditiile suplimentare vor prevala fata de termenii si conditiile din acest Contract.

Utilizarea Serviciilor, inclusiv a oricaror functionalitati ale pizzeriaalila.ro, constituie o declaratie privind indeplinirea urmatoarelor conditii: (I) INEXISTENTA UNOR CIRCUMSTANTE CARE AFECTEAZA CAPACITATEA LEGALA, (II) IN CAZUL PROFESIONISTILOR, INDEPLINIREA TUTUROR CONDITIILOR LEGALE SI DETINEREA TUTUROR AUTORIZATIILOR NCESARE PENTRU A PRESTA SERVICIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL PIZZERIA ALILA/PIZZERIAALILA.RO, SI (IV) ACCEPTAREA DEPLINA SI RESPECTAREA TUTUROR PREVEDERILOR DIN ACEST CONTRACT, INCLUSIV A CELOR PRIVIND LIMITAREA RASPUNDERII PIZZERIA ALILA SI LEGEA APLICABILA. Daca oricare dintre aceste conditii nu este indeplinita, Utilizatorul trebuie sa inceteze imediat sa acceseze sau utilizeze Serviciile.

Pentru a asigura respectarea conditiilor de acces si utilizare a Serviciilor, Utilizatorul se obliga sa verifice la momentul fiecarei accesari a pizzeriaalila.ro termenii si conditiile de utilizare a PIZZERIA ALILA. Utilizarea Serviciilor, chiar si in cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza termenii si conditiile aplicabile, reprezinta acordul expres al Utilizatorului de acceptare a respectivelor conditii.

Fara a aduce atingere prevederilor celor de mai sus, pentru utilizarea Servicilor, PIZZERIA ALILA poate solicita Utilizatorului sa isi exprime acordul cu privire la acest contract printr-o actiune specifica, care are semnificatia unui consimtanant neechivoc (e.g. bifarea unei casute specifice, acceptarea condiţiilor printr-un buton).

PRIN BIFAREA CASUTEI ”SUNT DE ACORD CU TERMENII SI CONDITIILE PIZZERIA ALILA” UTILIZATORUL ISI DA ACORDUL, IN MOD EXPRES, SA RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST CONTRACT, PRECUM ȘI ORICE ALTI TERMENI SI CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE, ASA CUM SE FACE REFERIRE LA ELE IN ACEST CONTRACT.

 

 1. SERVICIILE DISPONIBILE UTILIZATORILOR

Platforma pizzeriaalila.ro, prin intermediul Echipamentelor Informatice, permite Clientului sa plaseze o comanda catre PIZZERIA ALILA, care apoi este preluata şi procesată de catre personalul angajat si trimisă apoi către Livrator care va fi astfel mandatat pentru:

–  a livra Produsele respective la adresa indicata de Client (”Serviciile de Livrare”). Interfata tehnica este disponibila pentru Utilizator gratuit, dupa efectuarea inregistrarii Utilizatorului, fără ca prin aceasta sa se ințeleaga ca livrarea efectiva a Produselor comandate se poate face in mod gratuit.

PIZZERIA ALILA nu este parte in raporturile juridice dintre Client si Livrator, cu exceptia situatiilor in care comanda Clientului este preluata si livrata de Livratorul PIZZERIA ALILA. In aceste situatii din urma, PIZZERIA ALILA, in calitate de angajator, este responsabil pentru conduita Livratorilor in temeiul raporturilor de munca cu acestia din urma.

De asemenea, PIZZERIA ALILA nu este parte in raporturile juridice dintre:

–  Partener, in calitate de vanzator si Client, in calitate de cumparator – in situatia in care Livratorul Tert actioneaza pentru Client in baza unui mandat cu reprezentare. Astfel, vanzarea Produselor se realizeaza intre Partener in calitate de vanzator si Client in calitate de cumparator prin intermediul mandatarului Clientului (anume Livratorul Tert). Livratorul Tert este imputernicit in mod nemijlocit de catre Client pentru a achizitiona pe in numele si seama Clientului, Produse de la Parteneri.

– dintre Partener si Livratorul Tert – in situatia in care Livratorul Tert actioneaza pentru Client in baza unui mandat fara reprezentare.

 

 1. ACHIZIŢIA PRODUSELOR

Cumpararea Produselor va fi efectuata de catre Livrator, in calitate de mandatar al Clientului, pe baza comenzii plasate de catre Client in pizzeriaalila.ro, iar Livratorul va achita Produsele din resursele proprii ale acestuia din urma. Achizitionarea Serviciilor de Livrare de catre Client se realizeaza la momentul in care Clientul a lansat comanda Produselor prin PIZZERIA ALILA.ro, iar platforma confirma preluarea comenzii de catre un Livrator.

Sumele platite in avans, cu numerar sau prin alte operatiuni cu card sau transfer bancar, de catre Livrator pe seama Clientului, in vederea achizitionarii de la Partener de Produse, vor fi decontate de Client la momentul receptiei Produselor. De asemenea, Clientul va achita, cu numerar sau prin alte modalitati permise de plata (dupa cum acestea vor fi disponibile in pizzeriaalila.ro), contravaloarea Serviciilor de Livrare afisate in pizzeriaalila.ro la momentul lansarii comenzii.

Lansarea comenzilor se poate face doar dupa ce Clientul isi creeaza contul de Utilizator si furnizeaza in mod corect toate datele solicitate. Clientul poate cumpara Produse in conformitate cu preturile stabilite de Parteneri si afisate in pizzeriaalila.ro.

PIZZERIA ALILA va colecta datele relevante privind Clientul şi comanda acestuia, respectiv numarul de telefon sau alte date de identificare a Clientului si tipul de Produs comandat si va transmite catre Livrator datele privind Clientul si comanda acestuia, in cazul in care livrarea nu se face cu resurse proprii ale PIZZERIA ALILA.

Livratorul va lua toate masurile necesare pentru cumpararea si livrarea corespunzatoare a Produselor incarcate in PIZZERIA ALILA din cadrul unei comenzi lansate si va onora comenzile primite de la Clienti in conditiile prevăzute in PIZZERIA ALILA. In executarea Serviciului de Livrare, Livratorul se va deplasa cu mijloce proprii la Partener, va achizitiona Produsele respectand intocmai comanda Clientului, va achita contravaloarea Produselor cu mijloace financiare proprii, va transporta Produsele pastrand integritatea fizica a acestora, in conditiile de igiena si temperatura optima pentru a se evita eventuala deteriorare a produselor perisabile. Livratorul va remite Clientului impreuna cu Produsele si documentul fiscal emis de Partener care atesta pretul total al Produselor, prilej cu care va primi contravaloarea acestora. De asemenea, Livratorul va incasa de la Client si tariful pentru serviciu prestat, prilej cu care Livratorul va emite, va preda Clientului sau va transmite acestuia in acelasi timp prin corespondenta electronica la adresa de e-mail mentionata in contul de Utilizator un document contabil (chitanta) care sa ateste primirea tarifului aferent Serviciului de Livrare.

 

 1. DECLARATIILE LIVRATORULUI

Livratorul Tert declara faptul ca are cunostinta si intelege ca are obligatia legala de a achita impozitele si taxele aferente veniturilor obtinute din prestarea Serviciilor de Livrare catre Clienti, se obliga sa declare la organele fiscale toate aceste venituri si sa isi achite, in temenele prevazute de lege, taxele si contributiile aferente acestora, fiind pe deplin si exclusiv raspunzator pentru orice prejudiciu aduse PIZZERIA ALILA si/sau oricaror alti Utilizatori ai PIZZERIA ALILA si/sau unor terti in legatura cu incălcarea obligatiei de mai sus.

Livratorul Tert declara pe propia raspundere ca indeplineste conditiile legale, inclusiv detinerea tuturor autorizatiilor si avizelor cerute de lege, daca este cazul, pentru prestarea Serviciilor de Livrare.

Livratorul Tert intelege ca eventualele diferende aparute in prestarea serviciilor si executarea mandatului privesc exclusiv pe acesta si Client si vor fi rezolvate cu buna credinta de catre acestia, fara implicarea PIZZERIA ALILA ce este strain de raportul juridic dintre Livratorul Tert si Client.

Livratorul Terț este singurul răspunzator pentru onorarea livrarii Produselor comandate de Clienţi şi pentru conformitatea Produselor furnizate Clienţilor.

Livratorul este singurul raspunzator pentru rezolvarea oricăror reclamaţii sau probleme sesizate de Clienţi in ceea ce priveste concordanta Produselor livrate cu Produsele comandate, cu livrarea acestora in termenul stabilit sau în legătură cu orice alte aspecte legate de pregatirea, achizitia Produselor pe seama Clientului şi livrarea acestora, după preluarea comenzii ce a fost transmisa in cadrul PIZZERIA ALILA.

PIZZERIA ALILA nu isi asuma nici o obligatie de a supraveghea, inregistra sau edita comunicarile stabilite intre Utilizator, Livratorii si/sau Partener prin intermediul interfetei tehnice de acces a Produselor. PIZZERIA ALILA nu raspunde pentru niciun efect pe care il poate avea completarea eronata de catre Utilizator a datelor care i se solicita.

 

 1. LIVRAREA SI PLATA PRODUSELOR

Livratorul va lua toate măsurile necesare pentru colectarea, achitarea din surse proprii şi livrarea corespunzătoare a Produselor afişate în aplicatia pizzeriaalila.ro, in baza mandatului incredintat, respectiv a comenzii facute de Client si Serviciului de Livrare prestat. Termenul de livrare a comenzilor poate fi afectat de aspecte care nu se pot gestiona de catre PIZZERIA ALILA: trafic, conditii meteo, eventuale defectiuni ale autoturismului.

Decontarea contravalorii Produselor se face de Client, cu prilejul receptiei Produselor de la Livrator. Clientul va efectua plata in numerar sau (la momentul la care aceasta opțiune va fi disponibila) cu cardul bancar, strict in moneda nationala (leu romanesc). Livratorul va prezenta Clientului documentul fiscal ce atesta valoarea cumparaturilor (bon fiscal / chitanta / factura fiscala), iar Clientul va achita contravaloarea inscrisa pe acest document.

In cazul in care Clientul va opta pentru plata cu cardul la terminalul POS pus la dispozitie de catre Livrator, acesta va avea obligatia sa prezinte, pentru plata comenzii si a Serviciului de Livrare prestat, un card bancar valid acceptat de furnizorul serviciilor de plata care pune la dispozitie terminalul POS. In functie de setarile / functiile aplicabile fiecarui card bancar in parte, Clientului i se va putea solicita sa introduca, pe tastatura terminalului POS, un cod de autorizare a tranzactiei (cod PIN). Dupa validarea operatiunii de plata, Clientul va primi la adresa de e-mail indicată de acesta in contul de Utilizator, o chitanta in format electronic care atesta efectuarea transferului bancar.

PIZZERIA ALILA nu solicita direct sau indirect de la Client niciun fel de date bancare, toate aceste date necesare procesarii platii fiind colectate de furnizorul serviciilor de plata care asigura respectarea confidentialitatii datelor astfel colectate. Clientul este raspunzator pentru pastrarea confidentialitatii datelor bancare (inclusiv a codului PIN aferent cadrului bancar utilizat), PIZZERIA ALILA fiind exonerata de orice raspundere fata de Client in cazul pierderii sau dezvaluirii datelor bancare confidentiale catre persoane neautorizate.

Desi PIZZERIA ALILA pune la dispozitia Clientilor facilitatea de plata printr-un terminal POS, aceasta nu presteaza servicii de plata catre Clienti. Prin urmare, PIZZERIA ALILA nu va fi tinuta raspunzatoare pentru niciun fel de prejudiciu cauzat Clientului ca urmare a eventualelor deficiente de functionare a terminalului POS sau a oricaror alte disfunctionalitati ale serviciului de plata oferit de prestatorul de servicii de plata care impiedica efectuarea platii prin terminalul POS sau procesarea platii efectuate de Client prin intermediul terminalului POS. Pentru evitarea oricaror impedimente privind utilizarea serviciului de plata prin terminalul POS, Clientului i se recomanda sa solicite Livratorului confirmarea privind disponibilitatea terminalului POS.

 

 1. RASPUNDEREA PRIVIND PRODUSELE ACHIZITIONATE

PIZZERIA ALILA este singurul raspunzator fata de Client cu privire la conformitatea si garantia Produselor achizitionate, cat si cu privire la respectarea tuturor obligatiilor prevazute in Legea 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. Livratorul nu are nicio obligatie cu privire la lipsa de conformitate a Produselor achizitionate de Client de la PIZZERIA ALILA.

PIZZERIA ALILA răspunde pentru rezolvarea oricăror reclamaţii sau probleme sesizate de Clienţi privind conformitatea Produselor sau în legătură cu orice alte aspecte legate de vanzarea Produselor, pe baza reclamatiilor facute de Client.

PIZZERIA ALILA nu isi asuma nicio raspundere pentru comandarea de catre Clientii minori a unor produse din tutun si bauturi alcoolice. PIZZERIA ALILA si Livratorul Tert isi rezerva dreptul de a nu remite Clientilor minori produsele din tutun si bauturile alcoolice comandate de acestia. In aceasta situatie, prepusul PIZZERIA ALILA sau al Livratorului Tert va refuza livrarea acestor produse catre Clientii minori si va incasa doar contravaloarea colorlalte produse.

De asemenea, pentru motive justificate (de exemplu, in cazul in care clientul perturba activitatea PIZZERIA ALILA sau manifesta un comportament neadecvat in relatia cu PIZZERIA ALILA sau incalca in orice alt mod prezentele Termene si Conditii), PIZZERIA ALILA isi rezerva dreptul de a inchide conturile clientilor si/sau de a refuza livrarea anumitor comenzi. In aceste cazuri, PIZZERIA ALILA va informa clientul despre aceasta decizie si despre motivul care a dus la luarea deciziei.

 

 1. LIMITE DE ACCES SI UTILIZARE A PIZZERIA ALILA

Utilizatorul va folosi pentru accesarea si utilizarea PIZZERIA ALILA propriile sale echipamente, sisteme si programe (Smartphone, Tableta, PC, conexiune Internet, browser, computer etc.). Desi PIZZERIA ALILA a depus eforturi pentru asigurarea accesibilitatii si utilizarii interfetei tehnice incluse in proiect prin internet („online”) a informatiilor aferente PIZZERIA ALILA, PIZZERIA ALILA nu raspunde pentru compatibilitatea Echipamentelor Informatice, sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfata tehnica a PIZZERIA ALILA pentru accesarea/furnizarea online a ofertelor.

Utilizatorul nu poate copia, publica, descarca, transmite, vinde, utiliza in aplicatii sau proiecte proprii sau ale unor terti, nici intermedia sau instraina in nici un mod materialele (texte, imagini, secvente video sau audio etc.) publicate in PIZZERIA ALILA, fara acordul prealabil scris al PIZZERIA ALILA.

In utilizarea PIZZERIA ALILA si/sau pentru contractarea ofertelor din PIZZERIA ALILA, Utilizatorul este de acord sa nu: (i)utilizeze PIZZERIA ALILA pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje in lant, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau in alt mod; (ii) afiseze, transmita, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informatii care sunt defaimatoare, ilegale, obscene, indecente, amenintatoare, abuzive, de hartuire sau ilegale; (iii) afiseze, transmita, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informatii care ar putea incita la discriminare, ura sau violenta fata de orice persoana sau un grup, pe criterii de rasa, religie, handicap, nationalitate sau in alt mod ilegal; (iv) ameninte, abuzeze, perturbe sau sa incalce in orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizeze orice informatii sau materiale in orice maniera care incalca un drept de autor, brevet, marca comerciala sau alt drept de proprietate ale oricarei persoane; (vi) sa incarce fisiere care contin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta functionarea calculatorului sau a proprietatii altuia; (vii) colecteze sau stocheze informatii personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faca reclama sau sa ofere cumpararea sau vinderea de bunuri sau servicii in orice scop comercial, cu exceptia cazului in care mijlocul de comunicare pus la dispozitie de Site permite in mod specific astfel de comunicari si numai pentru categoria de servicii si/sau bunuri prevazuta explicit; (ix) se prezinte ca avand o alta identitate in scopul de a insela ori induce in eroare alte persoane; (x) incalce legile sau regulamentele in vigoare; (xi) acceseze/utilizeze Site-ul/ofertele in orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Site-ul/contractarea ori derularea ofertelor sau care ar duce la interferenta cu alta parte care utilizeaza si beneficiaza de Site/oferte; (xii) afiseze, transmita, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informatii pe care nu aveti dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relatii contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informatii privilegiate sau informatii confidentiale dezvaluite in cursul raporturilor de munca sau al executarii unui acord de confidentialitate; (xiii) altereze rezultatele de evaluare ori sistemul de evaluare a ofertantilor/Utilizatorilor prin autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitiva a unui ofertant cu care aveti relatii de rudenie, de afiliere sau altele care presupun o decizie interesata; (xiv) incerce sa obtina acces neautorizat la oricare dintre oferte, alte conturi, sisteme de computere sau retele conectate la PIZZERIA ALILA/oferte prin hacking, spargere de parola sau prin orice alte mijloace.

Orice incalcare a acestor limitari poate duce la blocarea accesului la PIZZERIA ALILA a Utilizatorului si/sau la suspendarea contului de Utilizator, precum si, dupa caz, la sesizarea organelor in drept pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale sau penale. Aceleasi prevederi se aplica si tentativei.

 

 1. INREGISTRAREA UTILIZATORULUI

In cazul in care interfata tehnica prin care se comanda Produse solicita Utilizatorului sa se inscrie, respectiv sa isi creeze un cont, Utilizatorului i se va cere să finalizeze procesul de inregistrare prin furnizarea unor informatii si inregistrarea unui nume de utilizator si/sau alte informatii pentru utilizarea interfetei tehnice a PIZZERIA ALILA si achizitionarea de Produse. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informatiilor furnizate la inregistrare, precum si pentru pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor transmise acestuia pentru achizitionarea efectiva a Produselor.

In niciun caz PIZZERIA ALILA, sau orice entitati asociate cu PIZZERIA ALILA nu vor fi raspunzatoare pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente si pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de catre Utilizator a datelor si informatiilor furnizate pentru achizitionarea efectiva a Produselor.

Inregistrarea contului de Utilizator al Utilizatorului in vederea comandarii de Produse poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informatiile necesare solicitate, precum si atunci când Utilizatorul are o situatie care genereaza un conflict de interese incompatibil cu oferta noastra, cu securitatea proiectului PIZZERIA ALILA sau cu activitatea PIZZERIA ALILA si/sau a oricarei entitati asociate cu aceasta.

PIZZERIA ALILA sau orice entitate asociata nu are nicio obligatie de a monitoriza activitatea de mandatare a Livratorului Tert, dar are dreptul de a revizui datele, informatiile si materialele postate in cadrul PIZZERIA ALILA prin orice mijloc de comunicare si de a indeparta, discretionar, orice fel de materiale sau date care incalca conditiile de acces si utilizare a PIZZERIA ALILA sau care este, in opinia PIZZERIA ALILA, inacceptabil.

 

 1. CONTINUT FURNIZAT DE UTILIZATORI

PIZZERIA ALILA poate, in mod discretionar, sa permita periodic Utilizatorilor sa transmita, sa incarce, publice sau puna la dispozitia PIZZERIA ALILA, prin intermediul Serviciilor, continut si informatii in format foto / video, media, text (inclusiv sub inclusiv sub forma comentariilor si opiniilor despre Servicii, solicitarilor unor cereri de asistenta, comunicarilor cu Livratorii) („Conținut Furnizat de Utilizatori”). Prin punerea la dispozitie a Conținutului Furnizat de Utilizatori, Utilizatorul acorda PIZZERIA ALILA o licenta valabila la nivel mondial, perpetua, transferabila, cu titlu gratuit, cu drept de sublicentiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afisa public, a reprezenta public si a exploata in orice alt mod Continutul Furnizat de Utilizator in toate formatele si pe toate canalele de distributie cunoscute in prezent sau create in viitor.

Utilizatorul declara si garanteaza urmatoarele: (i) este proprietarul unic si exclusiv al intregului Continut Furnizat de Utilizator, sau detine toate drepturile, licentele, acordurile si autorizatiile necesare pentru a acorda PIZZERIA ALILA licenta de mai sus; și (ii) nici Continutul Furnizat de Utilizator, nici transmiterea, incarcare, publicarea sau furnizarea acestuia, nici utilizarea de catre PIZZERIA ALILA a respectivului continut conform acestui contract nu va constitui incalcarea, insusirea ilegala sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuala ale unui tert, sau a drepturilor de publicitate sau confidentialitate ale unui tert, nici nu va duce la incalcarea vreunei legi sau reglementari aplicabile.

Utilizatorul se obliga sa nu transmita Continut Furnizat de Utilizator cu caracter denigrator, calomnios, care incita la ura, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, dupa cum stabilește PIZZERIA ALILA la altitudinea sa exclusiva, indiferent daca respectivul material este protejat prin lege sau nu. PIZZERIA ALILA are posibilitatea, dar nu si obligația, de a examina, a monitoriza sau a sterge Continutul Furnizat de Utilizatori, la latitudinea exclusiva a PIZZERIA ALILA, in orice moment, indiferent de motiv, fara notificare prealabila.

 

 1. LEGATURI CATRE SITE-URI ALE UNOR TERTE PARTI

PIZZERIA ALILA poate include legaturi (link-uri) catre site-uri ale unor terte parti care sunt controlate si intretinute de catre alte persoane. Orice legatura catre/la alte site-uri nu este o aprobare a acestora si Utilizatorul declara ca este de acord ca PIZZERIA ALILA, si oricare dintre entitatile asociate cu PIZZERIA ALILA, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, nu va fi tinut raspunzator pentru continutul sau disponibilitatea oricaruia dintre respectivele site-uri.

 

 1. DECLINAREA SI LIMITAREA RASPUNDERII

Utilizarea PIZZERIA ALILA se face in conditiile prezente si „CA ATARE”, respectiv „ASA CUM ESTE DISPONIBIL”, fara nicio reprezentare sau aprobare si fara vreo garantie, fie ea expresa sau implicita, exceptand reprezentarile referitoare la plati facute de Utilizator prin intermediul PIZZERIA ALILA.

PIZZERIA ALILA si entitatile asociate cu PIZZERIA ALILA, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora, nu vor fi raspunzatori pentru nicio pierdere directa, indirecta sau aferenta si pentru nici un fel de prejudicii (incluzand, fara a se limita la: pierderea afacerii sau oportunitatii, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgand din sau in legatura cu utilizarea PIZZERIA ALILA, sau furnizarea oricaror Servicii.

PIZZERIA ALILA nu declara si nu ofera nici o garantie ca PIZZERIA ALILA va raspunde asteptarilor Utilizatorului altfel decat s-a prevazut explicit sau ca vor indeplini anumite cerinte si nici ca functionalitatea PIZZERIA ALILA va fi neintrerupta sau fara erori, ca defectele vor fi corectate sau ca proiectul, produsele din cadrul proiectului sau serverul care le face disponibile sunt lipsite de virusi informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interactioneaza direct sau indirect.

PIZZERIA ALILA si/sau entitatile asociate cu PIZZERIA ALILA isi rezerva dreptul de a refuza Utilizatorului oricand accesul la aplicatia PIZZERIA ALILA si de a nu raspunde pentru utilizarea neautorizata/frauduloasa a PIZZERIA ALILA.

PIZZERIA ALILA si/sau entitatile asociate cu PIZZERIA ALILA isi rezerva dreptul de a refuza sau de a elimina imagini sau texte postate in PIZZERIA ALILA ori transmise prin mijloacele de comunicare si/sau de utilizare a ofertelor.

 

 1. DESPAGUBIRI

Prin utilizarea PIZZERIA ALILA, respectiv a interfetei tehnice de contractare a Produselor, Utilizatorul isi exprima acordul sa despagubeasca si sa exonereze de raspundere PIZZERIA ALILA si/sau entitatile asociate cu PIZZERIA ALILA, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, in legatura cu orice incalcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o savarseste, ca si in legatura cu orice pretentie sau cerere impotriva PIZZERIA ALILA si/sau a oricaror firme asociate cu PIZZERIA ALILA, inclusiv a angajatilor, directorilor sau administratorilor acestora facuta de catre o terta parte si care decurge din utilizarea neconforma de catre Utilizator a PIZZERIA ALILA si/sau din transmiterea oricarui element de continut transmis prin intermediul PIZZERIA ALILA, incluzand, fara limitare, toate cererile, actiunile, procedurile, pierderile, daunele-interese, costurile, cheltuielile (inclusiv costurile rezonabile si cheltuieli legale), oricum ar fi suferite sau suportate de catre PIZZERIA ALILA si/sausau de catre entitatile asociate cu PIZZERIA ALILA.

 

 1. DREPTURI DE AUTOR, PROPRIETATEA INTELECTUALA

PIZZERIA ALILA deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la PIZZERIA ALILA, inclusiv cu privire la continutul PIZZERIA ALILA si/sau programele de calculator asociate PIZZERIA ALILA, iar Partenerii, Clientii și Livratorii nu vor disputa sau contesta, direct sau indirect, în timpul desfășurării relațiilor contractuale și după încetarea Contractului, oricare din aceste drepturi ale PIZZERIA ALILA și/sau afiliaților acestuia și nici validitatea acestora.

În vederea îndeplinirii obligațiilor acestora ce derivă din Contract, Partenerii, Clienții și Livratorii vor folosi drepturile de proprietate intelectuală ale PIZZERIA ALILA și/sau ale afiliaților săi deținute asupra PIZZERIA ALILA și/sau asupra materialelor cu privire la PIZZERIA ALILA în limitele obiectului acestui Contract.

Partenerii, Clienții și Livratorii nu vor reproduce, copia, duplica si/sau utiliza (altfel decat este prevazut in acest Contract) platforma pizzeriaalila.ro si nicio parte a pizzeriaalila.ro, ori mărcile deținute de PIZZERIA ALILA și/sau de orice afiliat al său fără consimțământul PIZZERIA ALILA exprimat în scris.

Partenerul, Clientul sau Livratorul nu va înregistra la nicio instituție/autoritate/organism național sau internațional, în mod direct sau indirect, sub nicio circumstanță, fără aprobarea expresă prealabilă a PIZZERIA ALILA, mărci, denumiri, domenii de internet, firme, logo-uri, drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte derivate ale acestora deținute de PIZZERIA ALILA și/sau oricare afiliat al PIZZERIA ALILA. Această obligație este esențială, astfel încât, în caz de încălcare a acesteia de către un Partener, Client sau Livratori și partea care a încălcat această obligatie va transfera sau cesiona imediat către PIZZERIA ALILA drepturile derivate din această înregistrare și va plăti eventualele daune cauzate PIZZERIA ALILA. Numele produselor, brandurile, logourile, siglele şi numele de companii sunt mărci înregistrate ale deţinătorilor respectivi.

Dreptul Partenerilor, Clienților și Livratorilor de a folosi mărcile, simbolurile, programul de calculator ale PIZZERIA ALILA (conform celor prevazute in mod expres in acest Contract) va înceta imediat la încetarea, din orice motiv, a acestui Contract.

 

 1. NULITATE

Daca oricare dintre clauzele acestui Contract va fi declarata de o instanta competenta ca invalida, ilegala sau inaplicabila din orice motiv, respectiva clauza (orice termen/conditie) va fi inlaturat(a) iar restul clauzelor (termenilor si conditiilor) vor ramane in vigoare, continuand sa produca efecte, fiind obligatorii si executorii. In cazul unei astfel de nulitati, clauzele, termenii si/sau conditiile anulate vor fi inlocuiti/inlocuite cu altii/altele adecvate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii produce efecte juridice.

 

 1. LEGEA APLICABILA SI INSTANTA DE JUDECATA

Acest Contract va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legile din Romania, iar orice dispute sau litigii dintre parti in legatura cu acesta vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul social al PIZZERIA ALILA.

 

 1. MODIFICAREA SI ACTUALIZAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

PIZZERIA ALILA isi rezerva dreptul de a modifica periodic acest Contract, precum si orice alti termeni si conditii speciale afisate in pizzeriaalila.ro. Modificarile vor intra in vigoare in momentul in care PIZZERIA ALILA publica respectivele conditii actualizate, sau cand publica politicile modificate sau condițiile suplimentare in sectiunile aferente Serviciul relevant pentru care acestea sunt aplicabile. Accesarea sau utilizarea in continuare a Serviciilor dupa respectiva publicare constituie acordul Utilizatorului de a respecta condițiile modificate.